I. Trimester / 11-14 hafta USG incelemesi


 • Down sendromu tarama testi (ikili test)
 • Erken fetal anatomik inceleme
 • Çoğul gebelikler – koryonisite / amniosite belirlenmesi
 • Uterin arter Doppler incelemesi
 • Yüksek / düşük riskli gebeliklerin öngörülmesi, tanımlaması


Down Sendromu Tarama Testi (ikili test)

 • Fetusun baş-popo mesafesinin uzunluğu (CRL) ölçülür
 • Ense kalınlığı (nukal kalınlık, NT) ve burun kemiği (NBL) uzunluğu ölçülür.
 • DS risk hesaplamasında kullanılan PAPP-A ve hCG hormonları için anneden kan örneği alınır
 • CRL, NT, NBL ve PAPP-A, hCG değerlerine göre fetusun Down sendromlu olma riski hesaplanır.
 • Ayrıca Ductus venosus ve trikuspit kapak akımına da bakılabilir.

Not: İkili testte bakılan PAPP-A ve hCG seviyeleri ilerleyen haftalarda ortaya çıkabilecek preeklampsi, gestasyonel diabet, fetal gelişme geriliği gibi olumsuzluklar konusunda öngörü oluşturur.

Artmış ense kalınlığı - Sık Karşılaşılan Sorunlar

 • Fetal kromozom anomalileri (öncelikle down sendromu)
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Nadir tek gen hastalıkları
 • İskelet sistemi anomalileri
 • Olumsuz perinatal prognoz

Not: NT artmış olgularda koryonik villus örneklemesi (CVS) ile elde edilecek fetal kromozom analizine ek olarak CGH-array analizi ve farklı sendromların (Noonan sendromu gibi) araştırılması da aileye önerilebiliir.
Anatomik İnceleme - 11-14 hafta USG

 • Fetal organlar olabildiğince değerlendirilir:
  • kranium, intrakranial yapılar (intracranial translucency)
  • Yüz profili, burun kemiği, orbita - lensler
  • kalp, mide, böbrekler, mesane, batın ön duvarı
  • ekstremite, vertebra
 • Amnion sıvısı, fetal hareketlilik
 • Doppler indeksleri
  • Fetal organlar olabildiğince değerlendirilir:
   • Her iki uterin arter Doppler bulguları
   • Ductus venosus kan akımı
  • İkiz gebeliklerde plasenta incelemesi (koryonisite ayrımı)
  • Servikal uzunluk ölçümü (erken doğum öngörüsü)

  Not: 11 – 14 hafta incelemesinde yüksek / düşük riskli gebelik tanımlaması ve erken fetal anomali araştırması yapılır