Koryonik villus örneklemesi (CVS)


 • Sayısal ve yapısal fetal kromozomom anomalilerinin kesin olarak (% 100) tanımlanmasına yönelik bir işlemdir.
 • CVS fetusun plasentasından doku örneği alma işlemidir. Yapılan incelemenin amacı:
  • fetusa ait kromozomlarda sayısal ve yapısal anomalilerin tanımlanması,
  • ailede varlığı önceden bilinen genetik hastalıklardan mümkün olabilenlerin tanımlanmasına yönelik analizlerin yapılması
  • bazı tek gen hastalıkları, metabolik sendromlar ile delesyon ve duplikasyonların CGH – array analizi ile araştırılması
 • CVS ultrason görüntülemesi rehberliğinde yapılır. Gebenin karın duvarında uygun alan belirlenir ve antiseptik solüsyon ile işlemin yapılacağı alanın temizliği sağlanır. Belirlenmiş alandan özel bir kateterle geçilerek rahim duvarından plasentanın içine girilir ve koryonik villus örneği alınır. İşlem süresi 30-60 saniyedir.
 • İlk sonuçlar (Down sendromu, trizomi 13 ve 18) 36-48 saat içinde, tamamı 2-3 hafta içinde raporlanır.

CVS riskleri – komplikasyonları


 • CVS işlemine bağlı gebelik kayıp oranı güncel bir meta-analizde tecrübeli klinik ve uygulayıcılarda 1 / 1.000 (% 0.1) olarak bildirilmiştir.
 • Gebelere 3 gün evde istirahat önerilir.
 • CVS’e bağlı gelişebilecek komplikasyonların en sık görüldüğü zaman dilimi ilk 24 saattir.
 • Karın ağrısı, karında sertleşme, kasıklara yansıyan ağrı – basınç hissi, ateş yükselmesi, vaginal kanama veya su gelişi koşulunda doktor aranmalı veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
 • En sık görülen komplikasyonlar:
  • Vaginal kanama, hematom
  • Rahim içi enfeksiyon
  • Erken doğum veya düşük ile gebeliğin kaybedilmesi


Akolekar R, Beta J, Pıccıarellı G, Ogılvıe C, D’antonıo F. Procedure-related risk of miscarriage following amniocentesis and chorionic villus sampling: a systematic review and meta-analysis. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 45:16–26).