III. Trimester / Fetal büyüme – plasenta değerlendirmesi


 • Fetal büyüme hızı
 • Amnion sıvı miktarı
 • Beyin parankimi kontrolü
 • Kalp planları kontrolü
 • Plasenta değerlendirmesi
 • Fetal Doppler incelemeleri
  • Umbilikal arter
  • Ductus venosus
  • Orta serebral arter
Plasenta incelemesi

 • Yerleşimi - görünümü
 • Servikse (doğum kanalı) yakınlığı
 • Damarlanma artışı
 • Plasenta arkasındaki myometrium yapısı
 • Umbilikal kord insersiyon yeri