II. Trimester / 19-22 hafta USG incelemesi


II. düzey detaylı fetal anatomik inceleme, genetik sonogram

Amaçlar

 • fetal organların sistematik bir disiplinde detaylı olarak incelenmesi
 • gerekli ölçümlerin yapılması
 • görüntülerin değerlendirilmesi
 • bulguların kaydedilmesi
 • fetal anomali saptanması koşulunda ailenin bilgilendirilmesi
 • gerekirse fetal kromozom analizi amaçlı girişimlerin uygulanması
 • ilgili diğer branş uzmanlarıyla konsültasyon sağlanması
 • gebeliğin yönetimine yönelik önerilerin sunulması
 • doğum zamanlaması / şeklinin planlanmasında önerilerin sunulması
 • Fetal gelişim
 • Amnion sıvı miktarı – plasenta – serviks uzunluğu
 • Fetal anatominin detaylı incelenmesi – fetal anomali araştırması
  • Nörosonografi (beyin – omurga yapıları)
  • Ayrıntılı fetal kalp incelemesi
  • İskelet sistemi (toraks, uzun kemikler)
  • Gastrointestinal sistem (mide – barsak – safra kesesi)
  • Genito-üriner sistem (böbrekler, mesane, genital organ)


Organların incelenmesi

 • Santral sinir sistemi (beyin - omurga – omurilik)
 • Yüz yapıları (burun kemiği – yüz profili – çene – dudaklar – gözler)
 • Kardiovasküler sistem (kalp planları – dolaşım sistemi)
 • Toraks (akciğer – diafragma – kaburga kemikleri)
 • Gastrointestinal sistem (mide – barsak – safra kesesi – karaciğer)
 • İskelet sistemi (kafa kemikleri – kaburga kemikleri – el, ayak, parmaklar)
 • Genito-üriner sistem (böbrekler – mesane – genital yapı)
 • Amnion sıvı miktarı (gebelik kese içindeki su)
 • Plasenta yerleşimi – umbilikal kord (göbek kordonu)
 • 3 boyut / 4 boyut görüntüleme - Fetusun multiplanar incelenmesi

Nörosonografi

Fetal nörosonografi, beyin yapıları ve omurga - omurilik anatomisinin değerlendirilmesidir. Santral sinir sistemi yapılarının aksial – sagital ve koronal planlarda incelenmesidir. Bu incelemede:

 • gerekli ölçümler alınır
 • varsa anomali tanımlanır
 • genetik çalışmaya yönelik girişim ve değerlendirme yapılır
 • gebeliğin izlenmesi – doğum şekli ve zamanlaması hakkında bilgi verilir.


Fetal Yüz

Yüz yapıları sagital ve koronal planlarda incelenir


 • Alın yapısı, metopik sutura
 • Gözler ve lensler
 • Burun delikleri ve dudaklar
 • Burun kemiği uzunluğu ve prenazal doku kalınlığı
 • Çene yapısı
 • Dil hareketleri
 • Yüz yapısal anomalilerinde kromozom analizi + array çalışması önerilir.
Ayrıntılı kardiak inceleme


 • Kalp anatomisinin ayrıntılı değerlendirilmesidir.
 • 6 farklı planda incelenir
 • Renkli Doppler ile kan akımları değerlendirilir
 • Kardiak anomalilerin çoğunda kromozom analizi + array çalışması önerilir.
 • Apikal 4 kadran
 • Transvers kesit
 • 3 damar trakea (3 VT)

 • Sol ventrikül çıkışı (Aort)
 • Sağ ventrikül çıkışı (Pulmoner arter)
 • Uzun eksende büyük damar arkusları
Toraks


 • akciğer parankim yapısı
 • diafragma çizgisi
 • toraks abdomen uyumu
 • kaburga kemikleri


İskelet Sistemi


 • kafa kemikleri
 • el – ayak kemikleri
 • parmaklar
 • kaburga kemikleri
 • omurga


Gastro-intestinal sistem


 • midenin varlığı – yeri
 • safra kesesinin varlığı
 • karaciğer parankimi
 • barsak görünümü
 • batın duvarı


Genito-üriner sistem


 • böbreklerin
  • varlığı - yeri
  • yapısı – görünümü
 • mesane
  • görünümü
  • büyüklüğü
 • genital sistem yapısı


Annenin değerlendirilmesi


 • 11-14 hafta ve 19-22. hafta incelemelerinde her iki uterin arter Doppler indekslerinin ölçümü ile ilerleyen haftalarda gelişebilecek gebelik hipertansiyonu – preeklampsi için risk öngörüsü sağlanır.
 • Serviks (rahim kanalı) uzunluğu ölçümü ile erken doğum için risk değerlendirmesi yapılır.
 • Yapısal uterus (rahim) anomalilerinin (arkuat uterus – bikornis gibi) veya myom – over kisti gibi oluşumların varlığı kaydedilir.